2. Istrom smijeh - Festival smijeha u Istri

2. Istrom smijeh - Festival smijeha u Istri

Drugo izdanje prvog Festivala smijeha u Istri!

    

Čakovec

Pizzeria-Pivnica Stari Hrast

Ulica dr. Ivana Novaka 38

Telefon: 040/391-042