Koncert uz baroknu kavu - Laura Vadjon, barokna violina, Jonas Nordberg, lutnja, Marcus Mohlin, čembalo

Koncert uz baroknu kavu - Laura Vadjon, barokna violina, Jonas Nordberg, lutnja, Marcus Mohlin, čembalo

KONCERT UZ BAROKNU KAVU Laura Vadjon, barokna violina Jonas Nordberg, lutnja Marcus Mohlin, čembalo

    

Novalja

Sunturist d.o.o.

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića bb

Telefon: 053/661-211