Sanjari budućnosti - Kaštel Pula

Sanjari budućnosti - Kaštel Pula

SANJARI BUDUĆNOSTI Scenarij: Boris Senker Glazba: Massimo Brajković Režija: Robert Raponja

    

Novalja

Sunturist d.o.o.

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića bb

Telefon: 053/661-211