2. Istrom smijeh - Festival smijeha u Istri

2. Istrom smijeh - Festival smijeha u Istri

Drugo izdanje prvog Festivala smijeha u Istri!

    

Novalja

Sunturist d.o.o.

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića bb

Telefon: 053/661-211