Prljavo Kazalište - Valentinovo u Rijeci

Prljavo Kazalište - Valentinovo u Rijeci

Dvorana Mladosti, Trg Viktora Bubnja 1, 51000 Rijeka

    

Rijeka

Croatia Records - Rijeka

Užarska 3A

Telefon: 095/212/262

Dallas Rijeka

Splitska 2a