Istrom smijeh - 1. festival smijeha u Istri

Istrom smijeh - 1. festival smijeha u Istri

    

Sisak

Promotor plus d.o.o. (Supraservis)

Kralja Tomislava 3a

Telefon: 091 2460 555

Tisak Sisak-kiosk

A. I S. Radića 7

Telefon: 099/364-4351