51. Zlatna pirueta

51. Zlatna pirueta

51. Zlatna pirueta - 6. do 8. prosinca 2018., Dom sportova

    

Split

Dancing Bear Split

Dioklecijanova ul. 6

Telefon: 021/344-309

Smokvina Travel

Matošića ulica 10

Telefon: 021/271-040

Tinkshop

Poljička cesta 69

Telefon: 021 534 105

TISAKmedia Split

Vukovarska 207

Telefon: 021/375-292